Eind 1994 werden uitnodigingen verstuurd door de toenmalige Sectie Luchtmacht Historie voor het bijwonen van een reünies voor personeel van de Kon. Luchtmacht wat in de periode 1958-1962 in Nederlands Nieuw Guinea had gediend.
Ook veteranen van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) uit de periode1940-1945 en 1945-1950 alsmede militairen die de oorlogsjaren buiten het Koninkrijk hun dienst vervulden.
De bijeenkomsten werden georganiseerd op drie verschillende vliegbases, Soesterberg, Twente en GiIze Rijen. Het aantal deelnemers dat op GiIze Rijen kwam opdagen was niet groot, naar schatting 25.
De groep Nieuw Guineagangers daar aanwezig was nog klein. Er waren twee veteranen aanwezig, die al een aantal maanden bij SLH op zoek waren naar namen van hen die in Nieuw Guinea waren geweest. Dit was geen gemakkelijk opgave, omdat het niet direct duidelijk was waar moest worden gezocht naar de grote groep dienstplichtigen. Een plotseling opgedoken passagierslijst van het MS Keerkring gaf enig houvast waar het ging om namen, de genoemde adressen waren duidelijk verouderd. Recenter was het tevoorschijn komen van een kaartenbak met heel veel informatie bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Hieruit kwamen de laatste vermiste namen naar voren. Het is heel veel werk geweest om de goede adressen die hierbij hoorden op te sporen. Eind 2009 zijn de laatste NNG-gangers aangeschreven met het verzoek om lid te worden van onze reüniegroepering. Op 18 april 2010 is het 15 jaar geleden dat de vereniging Koninklijke Luchtmacht Veteranen Nederlands Nieuw Guinea 1958-1962 is opgericht. Sindsdien tot op de dag van vandaag breidt het ledenbestand zich gestaag uit en zijn als meer dan 600 leden inclusief een flink aantal partners ingeschreven als lid.
U kunt zich aanmelden bij de ledenadministratie.
U bent van harte welkom!
Joop.A.Koningstein
Wolfsmelk 1
3738 TC Maartensdijk
Tfn: 0346211349
Mob: 0640022921

Op 18 april 1995 werd de eerste contributie overgemaakt. Hiermee was het bestaan van de Klu Vet. N.N.G. 1958-1962 een feit. Naast de door de SLH georganiseerde KLu. veteranendagen bleek er behoefte te bestaan om jaarlijks met de eigen club bijeen te komen. In mei 1998 was het zover. Meer dan 200 leden met echtgenotes c.q. partners kwamen voor het eerst bijeen in het Officiers Casino in Soesterberg. Er werd gevraagd fotoalbums of ander materiaal uit de zestigerjaren mee te nemen om op deze manier ook herinneringen op te halen.

Tot op de dag van vandaag wordt onze eigen reünie telkens in het vroege voorjaar gehouden.